Ordinasyon şu anda kapalı!

GRUPPENPRAXIS OG

Dr. Turgay TASKIRAN & Dr. Salih VAROL

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası:
Veri Koruması Kanunu GDPR

Sorumlu kişinin ve veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve üye devletlerin diğer ulusal veri koruma yasaları ve diğer veri koruma yönetmelikleri anlamında sorumlu kişi:

Gruppenpraxis OG
Dr. Turgay TASKIRAN und Dr. Salih VAROL

Anschrift:
Albin-Hirsch-Platz 2/5/5
1110 Wien

Tel.: 01/767 51 87
E-Mail: office@turgaytaskiran.at
Website: www.turgaytaskiran.at

 

I. Veri işleme hakkında genel bilgiler

Kişisel verilerin işlenme kapsamı

Prensip olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca web sitemiz ve içerik ve hizmetlerimizin sunumu için gerekli olduğu sürece toplar ve kullanırız. Kullanıcılarımızın kişisel verilerini, önceden izin alınmasının mümkün olmaması ve verilerin işlenmesinin yasal hükümler kapsamında olması dışında, genel olarak yalnızca kullanıcının onayı ile toplar ve kullanırız.

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişinin rızasını aldığımız sürece, Madde 6 paragraf. 1 lit. a yasal dayanak olarak bir AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR). Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinde, Madde 6 paragraf. 1 lit. b Yasal dayanak olarak GDPR. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, Madde 6 paragraf. 1 lit. c Yasal dayanak olarak GDPR. İlgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi halinde, Madde 6 para. 1 lit. d Yasal dayanak olarak GDPR. İşleme, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatini korumak için gerekliyse ve ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri birinci menfaatten ağır basmıyorsa, Madde 6 para. 1 lit. f Veri işleme için yasal dayanak olarak GDPR.

Veri Silme ve Depolama Süresi

İlgili kişinin kişisel verileri, saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz silinecek veya bloke edilecektir. Depolama, sorumlu kişinin tabi olduğu AB düzenlemeleri, yasaları veya diğer düzenlemelerde Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından sağlanmışsa da gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bir sözleşmenin akdedilmesi veya yerine getirilmesi için verilerin daha fazla saklanmasına gerek olmadığı sürece, belirtilen standartlar tarafından öngörülen bir saklama süresinin sona ermesi durumunda veriler bloke edilecek veya silinecektir.

II. Web sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması

Anonim Veri Toplama
Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz otomatik olarak erişen bilgisayarın bilgisayar sisteminden veri ve bilgi toplar. Aşağıdaki veriler burada toplanır:

Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgi
Kullanıcının işletim sistemi
Kullanıcının internet servis sağlayıcısı
Kullanıcının IP adresi
Erişim tarihi ve saati
Web sitemiz üzerinden kullanıcının sistemi tarafından erişilen web siteleri

Veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında da saklanır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.

İşlemenin yasal dayanağı

Verilerin geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı, Madde 6 Paragraf 1 lit. f GDPR. III. Veri işlemenin amacı IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesini sağlamak için gereklidir. Bu amaçla, kullanıcının IP adresi oturum süresince saklanmalıdır. Günlük dosyalarında depolama, web sitesinin işlevselliğini sağlamak için gerçekleşir. Ayrıca, verileri web sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanırız. Verilerin pazarlama amaçlı olarak değerlendirilmesi bu bağlamda yer almaz. Madde 6’ya göre veri işleme konusundaki meşru menfaatimiz 6 lit. f GDPR.

Depolama süresi

Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Web sitesinin sağlanması için veri toplanması durumunda, ilgili oturum sona erdiğinde durum böyledir. Veriler günlük dosyalarında saklanıyorsa, en geç yedi gün sonra durum böyledir. Bunun ötesinde depolama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya yabancılaştırılır, böylece arayan istemciyi atamak artık mümkün olmaz.

İtiraz ve eleme imkanı

Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması ve günlük dosyalarında saklanması, web sitesinin çalışması için mutlaka gereklidir. Sonuç olarak, kullanıcının itiraz etme olasılığı yoktur.

III. çerez kullanımı

a.) Veri işlemenin tanımı ve kapsamı Web sitemiz çerezleri kullanır. Çerezler, internet tarayıcısında veya internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesini çağırırsa, kullanıcının bilgisayar sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, web sitesi tekrar çağrıldığında tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisi içerir. Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin bazı unsurları, bir sayfa değişikliğinden sonra bile arayan tarayıcının tanımlanabilmesini gerektirir. Ayrıca web sitemizde, kullanıcıların gezinme davranışlarının analizini sağlayan çerezler kullanıyoruz. Aşağıdaki veriler bu şekilde iletilebilir:

 • Girdiler
 • arama terimleri
 • Sayfa görüntüleme sıklığı
 • Web sitesi işlevlerinin kullanımı

Bu şekilde toplanan kullanıcı verileri, teknik önlemlerle takma isimlendirilir. Bu nedenle, verileri arayan kullanıcıya atamak artık mümkün değildir. Veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz. Web sitemize erişirken, kullanıcı analiz amaçlı çerezlerin kullanımı hakkında bir bilgi başlığı ile bilgilendirilir. Bu bağlamda, bu veri koruma beyanına da atıfta bulunulmaktadır.

b.) Veri işlemenin yasal dayanağı Çerezler kullanılarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, Madde 6 paragrafıdır. 1 lit. f GDPR. c.) Veri işlemenin amacı Analiz çerezleri, web sitemizin ve içeriğinin kalitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Analiz çerezleri aracılığıyla web sitesinin nasıl kullanıldığını öğreniyoruz ve böylece teklifimizi sürekli olarak optimize edebiliyoruz. Madde 6 Paragraf uyarınca kişisel verilerin işlenmesindeki meşru menfaatimiz. 1 lit. f GDPR. d.) Saklama süresi, itiraz etme ve kaldırma olasılığı Çerezler, kullanıcının bilgisayarında saklanır ve sitemize iletilir. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde de tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir.

IV. Newsletter

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Bülten, kullanıcının web sitesindeki kaydına göre gönderilir: Web sitemizde ücretsiz bir bültene abone olabilirsiniz. Haber bültenine kaydolurken, giriş maskesindeki veriler bize iletilir. Aşağıdaki veriler burada işlenir:

 • e-posta adresi
 • Ad ve Soyadı (isteğe bağlı)
 • Ayrıca, kayıt sırasında aşağıdaki veriler toplanır:
  -Arayan bilgisayarın IP adresi
  -Kayıt tarihi ve saati

Kayıt sürecinin bir parçası olarak verilerin işlenmesi için onayınız alınacak ve bu veri koruma beyanına atıfta bulunulacaktır. Bülten, mal veya hizmet satışı nedeniyle gönderilir: Web sitemizden mal veya hizmet satın alırsanız ve e-posta adresinizi girerseniz, bu daha sonra tarafımızca bir bülten göndermek için kullanılabilir. Böyle bir durumda, haber bülteni aracılığıyla yalnızca kendi benzer ürünleriniz veya hizmetleriniz için doğrudan reklam gönderilecektir. Haber bültenleri göndermek için veri işleme ile bağlantılı olarak üçüncü şahıslara veri aktarımı yoktur. Veriler yalnızca haber bültenini göndermek için kullanılacaktır.

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Haber bülteni, kullanıcının web sitesindeki kaydına dayalı olarak gönderilir: Kullanıcı haber bültenine kaydolduktan sonra verilerin işlenmesi için yasal dayanak Madde 6 paragrafıdır. 1 lit. a GDPR. Haber bülteni mal veya hizmet satışı sonucunda gönderilir: Mal veya hizmet satışı sonucunda haber bülteni gönderilmesinin yasal dayanağı Madde 7 Fıkra’dır. 3 UWG. VII.Veri işlemenin amacı Kullanıcının e-posta adresini toplamanın amacı haber bültenini teslim etmektir. Bülten, kullanıcının web sitesine kaydolması sonucunda gönderilir: kayıt işleminin bir parçası olarak diğer kişisel verilerin toplanması, hizmetlerin veya kullanılan e-posta adresinin kötüye kullanılmasının önlenmesine hizmet eder.

Depolama süresi

Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Bu nedenle, kullanıcının e-posta adresi, haber bülteni aboneliği aktif olduğu sürece saklanır. Bülten, kullanıcının web sitesine kaydolmasının bir sonucu olarak gönderilir: kayıt işleminin bir parçası olarak toplanan diğer kişisel veriler genellikle yedi günlük bir sürenin ardından silinir.

İtiraz ve eleme seçenekleri

Bülten aboneliği, ilgili kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bu amaçla, her haber bülteninde ilgili bir bağlantı vardır. Haber bülteni, kullanıcının web sitesine kaydolması temelinde gönderilir: Bu ayrıca, kayıt işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onayın iptal edilmesini sağlar.

V. Kayıt

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizde kullanıcılara kişisel verilerini sağlayarak kayıt olma fırsatı sunuyoruz. Veriler bir giriş maskesine girilir ve bize iletilir ve saklanır. Üçüncü taraflara veri aktarımı gerçekleşmez. Kayıt işleminin bir parçası olarak aşağıdaki veriler toplanır:

Kullanıcı adı, şifre, unvan, ad, soyadı, şirket, adres, ikamet yeri, ülke, posta kodu, telefon, e-posta

Kayıt sırasında aşağıdaki veriler de kaydedilir:
Kullanıcının IP adresi, kayıt tarihi ve saati, geçmiş istekler

Kayıt işleminin bir parçası olarak, bu verilerin işlenmesi için kullanıcının onayı alınır.

Veri işleme için yasal dayanak

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, Madde 6 paragrafıdır. 1 lit. a GDPR. Kayıt, kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmeye veya sözleşme öncesi önlemleri uygulamaya hizmet ediyorsa, verilerin işlenmesi için ek yasal dayanak Madde 6 paragrafıdır. 1 lit. b GDPR.

veri işlemenin amacı

Kullanıcı ile bir sözleşmeyi yerine getirmek veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için kullanıcının kaydı gereklidir. Online mağaza kayıt olmadan kullanılamaz.

Depolama süresi

Bu, bir sözleşmeyi yerine getirmek için kayıt işlemi sırasında veya sözleşmenin yürütülmesi için verilerin artık gerekli olmadığı durumlarda sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için geçerlidir. Sözleşmenin kurulmasından sonra dahi, sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklere uymak için sözleşme ortağının kişisel verilerinin saklanması gerekli olabilir.

İtiraz ve eleme seçenekleri

Bir kullanıcı olarak, kaydı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır. Hakkınızda saklanan verileri istediğiniz zaman değiştirtebilirsiniz. Verilerin bir sözleşmeyi yerine getirmek veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için gerekli olması durumunda, veriler ancak aksine herhangi bir sözleşme veya yasal yükümlülük yoksa, zamanından önce silinebilir. -Bu gizlilik politikasının yetkisiz kullanımı cezai kovuşturmaya neden olabilir. Kullanım onayı için web sitemiz aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

VI. İletişim formu ve e-posta iletişim

Veri yönetiminin tanımı ve kapsamı Web sitemizde elektronik iletişim için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. Bir kullanıcı bu seçenekten faydalanırsa, giriş maskesine girilen veriler bize iletilecek ve kaydedilecektir. Bu veriler:

 • Mesajın konusu
 • İsim
 • telefon numarası
 • e-posta adresi
 • mesajın metni

Gönderici sürecinin bir parçası olarak verilerin işlenmesi için onayınız alınacak ve bu veri koruma beyanına atıfta bulunulacaktır. Alternatif olarak, sağlanan e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri saklanacaktır. Bu kapsamda veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Veriler yalnızca konuşmayı işlemek için kullanılacaktır.

Veri işlemenin yasal dayanağı Kullanıcı onay vermişse, verilerin işlenmesi için yasal dayanak Madde 6 paragrafıdır. 1 lit. a GDPR. Bir e-posta gönderme sırasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, Madde 6 paragrafıdır. 1 lit. f GDPR. E-posta ile iletişim bir sözleşme akdetmeyi amaçlıyorsa, işleme için ek yasal dayanak Madde 6 para. 1 lit. b GDPR.

veri işlemenin amacı

Giriş maskesindeki kişisel verilerin işlenmesi, yalnızca kişiyi işlememize hizmet eder. İletişim e-posta yoluyla yapılıyorsa, bu aynı zamanda verilerin işlenmesinde gerekli meşru menfaattir. Gönderici işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasının önlenmesine ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğinin sağlanmasına hizmet eder.
Depolama süresi Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinecektir. İletişim formunun giriş maskesinden ve e-posta ile gönderilen kişisel veriler için, kullanıcı ile ilgili görüşme sona erdiğinde durum böyledir. Söz konusu gerçeklerin nihayet açıklığa kavuşturulduğu koşullardan çıkarılabildiğinde konuşma sona erer.

Gönderici işlemi sırasında toplanan ek kişisel veriler en geç yedi gün sonra silinecektir. İtiraz ve eleme imkanı Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını dilediği zaman geri alma olanağına sahiptir. Kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerse, istediği zaman kişisel verilerinin saklanmasına itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez. Bu durumda, iletişim sırasında kaydedilen tüm kişisel veriler silinecektir. Güvenlik Kişisel verilerinizi kayıp, değişiklik, hırsızlık veya yetkisiz üçüncü şahısların erişimine karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler aldık.

VII. Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics’in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD’dir. Google Analytics, sözde “çerezler” kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

a.) IP anonimleştirme Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde ABD’ye iletilmeden önce kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri web sitesi operatörüne sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

b.) Tarayıcı eklentisi Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz; Ancak bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Ayrıca, Google’ın çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) verileri toplamasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz: araçlar .google.com/dlpage/gaoptout

c.) Veri toplanmasına itiraz Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics’in verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde verilerinizin toplanmasını önlemek için bir devre dışı bırakma çerezi kurulacaktır: tools.google.com/dlpage/gaoptout Google Analytics’in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https : //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr

d.) Sipariş veri işleme Google ile bir sipariş veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma makamlarının katı gerekliliklerini tam olarak uyguluyoruz.

e.) Google Analytics’teki demografik özellikler Bu web sitesi, Google Analytics’in “demografik özellikler” işlevini kullanır. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında ifadeler içeren raporların oluşturulmasına olanak tanır. Bu veriler, Google’ın ilgi alanına dayalı reklamlarından ve üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen ziyaretçi verilerinden gelir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarlarından devre dışı bırakabilir veya “Veri toplamaya itiraz” bölümünde açıklandığı gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

VIII. Facebook Eklentileri

Sosyal ağ Facebook’tan eklentiler, sağlayıcı Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ABD web sitemize entegre edilmiştir. Facebook eklentilerini sitemizdeki Facebook logosu veya “Beğen düğmesi” (“Beğen”) ile tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerinin bir özetini burada bulabilirsiniz: Developers.facebook.com/docs/plugins/ Sitemizi ziyaret ettiğinizde eklenti, tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook, IP adresinizle sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Facebook hesabınıza giriş yapmış durumdayken Facebook “Beğen” butonuna tıklarsanız, sayfalarımızın içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook’un sitemize yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimizin olmadığını belirtmek isteriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Facebook’un gizlilik politikasında şu adreste bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/policy.php Facebook’un sitemizi ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

IX. LinkedIn

Web sitemiz, LinkedIn ağının işlevlerini kullanır. Sağlayıcı LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD’dir. LinkedIn işlevlerini içeren sayfalarımızdan birine her erişildiğinde, LinkedIn sunucularına bağlantı kurulur. LinkedIn, IP adresinizle web sitemizi ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. LinkedIn’in “Tavsiye Et” düğmesine tıklarsanız ve LinkedIn hesabınıza giriş yaptıysanız, LinkedIn web sitemizi ziyaretinizi size ve kullanıcı hesabınıza atayabilir. LinkedIn’in “Tavsiye Et” düğmesine tıklarsanız ve LinkedIn hesabınıza giriş yaptıysanız, LinkedIn web sitemizi ziyaretinizi size ve kullanıcı hesabınıza atayabilir. Daha fazla bilgi için LinkedIn’in gizlilik politikasına bakın: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

X. YouTube

Web sitemiz, Google tarafından işletilen YouTube sitesindeki eklentileri kullanır. Site operatörü YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir. Bir YouTube eklentisi ile donatılmış sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, YouTube sunucularına bağlantı kurulacaktır. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube’un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz. Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi, YouTube’un veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

XI. Twitter eklentisi

Twitter hizmetinin işlevleri web sitemize entegre edilmiştir. Bu işlevler Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından sunulmaktadır. Twitter ve “Yeniden Tweetle” işlevini kullanarak, ziyaret ettiğiniz web siteleri Twitter hesabınıza bağlanır ve diğer kullanıcılar tarafından bilinir hale getirilir. Bu veriler Twitter’a da iletilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak iletilen verilerin içeriği veya Twitter tarafından nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmadığımızı belirtmek isteriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Twitter’ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://twitter.com/privacy. Twitter’daki gizlilik ayarlarınızı https://twitter.com/account/settings adresindeki hesap ayarlarından değiştirebilirsiniz.

XII. Instagram eklentisi

Çevrimiçi hizmet Instagram’ın işlevlerini web sitemize entegre ediyoruz. Bu işlevlerin sağlayıcısı Instagram Inc., 1601 Willow, Menlo Park, CA 94025, ABD’dir. Instagram düğmesi, sitemizi ziyaret ettiğinizde Instagram’da oturum açmış olmanız koşuluyla Instagram hesabınıza bağlanmanıza olanak tanır. Instagram, web sitemizi ziyaretinizle ilgili bilgileri alır ve bu ziyareti Instagram profilinize atayabilir. İletilen bilgilerin içeriği veya Instagram tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz yok. Instagram tarafından veri toplama ve veri kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi http://instagram.com/about/legal/privacy/ adresindeki Instagram veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

XIII. XING eklentisi

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya tarafından işletilen XING sosyal ağının eklentileri web sitemize entegre edilmiştir. XING düğmesi, açık renkli bir arka plan üzerinde X harfi ile tanınabilir. XING hesabınızda oturum açmış durumdayken bu düğmeye tıklarsanız, XING’de web sitemizden içerik önerebilirsiniz. Bu, XING’in web sitemize yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar. İletilen verilerin içeriği veya XING tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz yok. XING’in yukarıdaki verileri toplamasını önlemek için XING’den çıkış yapın. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve verilerin XING tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumaya yönelik ayar seçenekleri, XING https://www.tr adresindeki veri koruma bilgilerinde bulunabilir. xing.com/privacy.

XIV: XING ve kununu

Web sitemizde “XING paylaş düğmesi” ve “kununu” hizmeti şeklinde sosyal ağ XING’in eklentisini kullanıyoruz. kununu, XING hizmetinin bir uygulamasıdır. Bu web sitesine eriştiğinizde, tarayıcınız, “XING Paylaş Düğmesi” işlevlerinin (özellikle sayaç değerinin hesaplanması/görüntülenmesi) sağlandığı XING SE (“XING”) sunucularına kısa süreli bir bağlantı kurar. XING, bu web sitesine eriştiğinizde kişisel verilerinizin hiçbirini saklamaz. Özellikle, XING herhangi bir IP adresini saklamaz. Ayrıca, “XING Paylaş düğmesi” ile bağlantılı olarak çerez kullanımı yoluyla kullanım davranışınızın değerlendirilmesi de yoktur. “XING Paylaş Düğmesi” ile ilgili mevcut veri koruma bilgileri ve ek bilgiler web sitesinde https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy ve https://www.kununu.com/de adresinde bulunabilir. /info /datenschutz kununu’nun ek veri koruma beyanı için.

XV. Etkilenen kişilerin hakları

Bilgi edinme hakkı Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediği konusunda sorumlu kişiden onay talep edebilirsiniz.

Bu tür bir işleme mevcutsa, aşağıdaki bilgilerden sorumlu kişiden bilgi talep edebilirsiniz:

 • kişisel verilerin işlenme amaçları;
 • işlenen kişisel veri kategorileri;
 • kişisel verilerinizin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri;
 • sizinle ilgili kişisel verilerin planlanan saklama süresi veya buna ilişkin belirli bilgilerin mümkün olmadığı durumlarda, saklama süresinin belirlenmesi için kriterler;
 • sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı, sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işlemeye itiraz etme hakkı;
 • bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı;
  kişisel veriler veri sahibinden toplanmıyorsa, verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler;
 • 22. madde uyarınca profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin varlığı. 1 ve 4 GDPR ve – en azından bu durumlarda – ilgili mantık ve veri sahibi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler.

Kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu kapsamda uygun teminatlar hakkında bilgi talep edebilirsiniz. Madde 46 GDPR, iletim ile ilgili olarak bilgilendirilecektir.

Düzeltme Hakkı

Sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda, sorumlu kişiye düzeltme ve/veya tamamlama hakkınız vardır. Sorumlu kişi düzeltmeyi derhal yapmalıdır.

İşleme kısıtlama hakkı

Aşağıdaki koşullarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

 • sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesini sağlayan bir süre boyunca kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz;
 • işlemenin yasa dışı olması ve kişisel verilerin silinmesini reddetmeniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz;
 • sorumlu kişinin artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacınız varsa veya
 • Madde 21 paragrafı uyarınca işlemeye itiraz ederseniz. 1 GDPR ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin sizin sebeplerinizden ağır basıp basmadığı henüz tespit edilmemiştir.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için kullanılabilir. Birliğin veya bir Üye Devletin önemli kamu menfaati nedenleri işlenir. İşleme kısıtlaması yukarıdaki koşullara göre sınırlandırılmışsa, kısıtlama kaldırılmadan önce sorumlu kişi tarafından bilgilendirileceksiniz.

Silme Hakkı

a.) Silme yükümlülüğü Sorumlu kişiden sizinle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep edebilirsiniz ve sorumlu kişi aşağıdaki sebeplerden birinin geçerli olması halinde bu verileri derhal silmekle yükümlüdür:

 • Sizinle ilgili kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık gerekli değildir.
 • Sanat uyarınca işlemenin yapıldığı onayınızı iptal edersiniz. Madde 6 paragraf. 1 lit. a veya Madde 9 paragraf. 2 lit. bir GDPR ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
  Uzantı gen. Madde 21 paragraf. 1 DSGVO işlemeye itiraz ediyor ve işleme için geçersiz kılınan meşru nedenler yok veya acc’yi gönderiyorsunuz. Madde 21 paragraf. 2 DSGVO işlemeye itiraz.
 • Sizinle ilgili kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
 • Sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesi, Birlik hukuku veya sorumlu kişinin tabi olduğu Üye Devletlerin hukuku uyarınca yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir.
 • Sizinle ilgili kişisel veriler, Madde 8 paragraf paragrafı uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır. 1 GDPR kaldırmak.

b.) Üçüncü şahıslara bilgi

Sorumlu kişi sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açıklamış mı ve sorumlu mu? Madde 17 paragraf. 1 GDPR uyarınca, ilgili kişi olarak sizin silmelerini istediğiniz kişisel verileri işleyen veri işleme sorumlularını bilgilendirmek için mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak teknik nitelikte de uygun önlemleri alacaktır. tamamı bu tür kişisel verilere veya bu tür kişisel verilerin kopyalarına veya kopyalarına bağlantı verir.

c) İstisnalar

İşleme gerekliyse silme hakkı mevcut değildir

 • ifade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak;
 • kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek veya kamu yararına olan veya kontrolöre verilen resmi yetkinin uygulanmasında olan bir görevi yerine getirmek;
 • 9. Madde uyarınca halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedenleriyle. 2 lit. h ve i ve ayrıca Madde 9 paragraf. 3 GDPR;
 • kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için acc. Madde 89 paragraf. 1 GDPR, bölüm a) altında belirtilen hakkın bu işlemenin hedeflerine ulaşılmasını imkansız kılacağı veya ciddi şekilde bozacağı ölçüde, veya
 • yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için.

bilgi edinme hakkı

Sorumlu kişiye karşı düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını ileri sürdüyseniz, sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcıları bu düzeltme veya verilerin silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. bunun imkansız olduğu ortaya çıkıyor veya orantısız bir çaba gerektiriyor. Bu alıcılar hakkında sorumlu kişi tarafından bilgilendirilme hakkınız vardır. Veri taşınabilirliği hakkı Sorumlu kişiye sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz. Ek olarak, bu verileri, kişisel verileri sağlamaktan sorumlu kişi tarafından herhangi bir engelleme olmaksızın sorumlu başka bir kişiye iletme hakkınız vardır.

 • işleme, rızaya dayalıdır. Madde 6 paragraf. 1 lit. a GDPR veya Madde 9 paragraf. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Madde 6 paragraf. 1 lit. b GDPR tabanlıdır ve
 • işleme otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir.

Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu sürece, sizinle ilgili kişisel verilerin bir sorumlu kişiden başka bir sorumlu kişiye doğrudan iletilmesini sağlama hakkına da sahipsiniz. Başkalarının özgürlükleri ve hakları bundan etkilenmemelidir. Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına olan bir görevi yerine getirmek veya kontrolöre verilen resmi yetkinin uygulanması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir. İtiraz hakkı Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, herhangi bir zamanda, Madde 6 paragrafına dayalı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. 1 lit. e veya f GDPR itirazında bulunmak için; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Sorumlu kişi, çıkarlarınızı, haklarınız ve özgürlüklerinizi aşan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemez. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan reklamcılık faaliyeti için işleniyorsa, kişisel verilerinizin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ederseniz, sizinle ilgili kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir. Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik özellikleri kullanan otomatik prosedürler yoluyla itiraz hakkınızı kullanma seçeneğiniz vardır.

Veri koruma yasası uyarınca rıza beyanını iptal etme hakkı

Veri koruma kanunu kapsamında muvafakat beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için önbelleğinizi temizleyin ve sitemizi tekrar ziyaret edin. Rızanın iptali, rıza temelinde gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını, iptal noktasına kadar etkilemez.
Profil oluşturma da dahil olmak üzere münferit durumlarda otomatik karar verme Sizin üzerinde yasal etkisi olan veya sizi benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen – profil oluşturma dahil olmak üzere – yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz. karar verilirse bu geçerli değildir.

(1) siz ve sorumlu kişi arasındaki bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olması,
(2) Sorumlu kişinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devletlerin yasalarına izin verilir ve bu yasa, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru çıkarlarınızı korumak için uygun önlemleri içerir veya
(3) açık rızanızla. Ancak, bu kararlar, Madde 9 paragrafına göre özel kişisel veri kategorilerine dayanmamalıdır. 1 GDPR, Madde 9 paragraf. 2 lit. a veya g DSGVO geçerlidir ve haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru çıkarlarınızı korumak için uygun önlemler alınmıştır.

(1) ve (3)’te atıfta bulunulan durumlarla ilgili olarak, sorumlu kişi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve en azından sorumlu kişi adına insan müdahalesi alma hakkı da dahil olmak üzere meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri alacaktır. , kendi bakış açısını ifade etmek ve karara itiraz etmek. Denetim makamına şikayette bulunma hakkı Diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel gelmeksizin, özellikle mutad ikamet ettiğiniz üye ülkede, iş yerinizde veya işyerinizde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR’yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız. Şikayetin sunulduğu denetim makamı, GDPR Madde 78 uyarınca yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin durumu ve sonuçları hakkında şikayetçiyi bilgilendirecektir.

X