Ordinasyon açık!

GRUPPENPRAXIS OG

Dr. Turgay TASKIRAN & Dr. Salih VAROL

Elektrokardiyogram

Elektrokardiyogram

EKG

Elektrokardiyografi

Bir elektrokardiyogram kalbin doğal elektriksel aktivitesini kaydeder. Kalp atış hızını ölçmek ve iletim bozukluklarını, miyokardiyal iskemiyi (kalp krizi ve anjina) ve bazı durumlarda yapısal kusurları teşhis etmek için kullanılır. Değişiklikler geçici olabileceğinden, önceki EKG’lerle karşılaştırma her zaman önemlidir. EKG kayıtlarının tekrarlanması da gerekebilir.

Elektrokardiyogramlar, koroner arter hastalığı ve aritmiler gibi kalp hastalıklarının altında yatan nedenleri teşhis etmek için kullanılabilir. ST segmentindeki değişiklikler iskemiye (anjina pektoris, kalp krizi riski) veya enfarktüse (gerçek kalp krizi) işaret edebilir. Hipertansiyonu olan hastalarda hipertansif işitme değişikliklerinin göstergesi olan büyük QRS voltaj kompleksleri, inen ST segmentleri ve T dalgaları bulunabilir. Atriyal aritmiler, kalp bloğu ve intraventriküler septal iletim gecikmeleri dahil olmak üzere iletim anormallikleri, kalp yetmezliği veya diğer kardiyak yeniden şekillenme veya infiltratif hastalık nedenlerinin olası tanılarını gösterebilir.

Kardiyak aritmilerin teşhisi

Bir dizi tipik kalp ritmi değişikliği vardır, ancak hastalar kalp ritmindeki bazı değişikliklerin farkında değildir. Bunlar atriyal fibrilasyon, atriyal taşikardi ve ventriküler taşikardiyi içerir

Asemptomatik kardiyak aritmileri tanıyabilme

Hastalar çarpıntı (hızlı ve düzensiz kalp atışları dahil olmak üzere algılanan anormal kalp atışları) yaşayabilir. Kalbiniz alışılmadık derecede hızlı veya yavaş atıyorsa, baş dönmesi kalple ilgili olabilir. Belirtiler ortaya çıktığında kalp ritimleri kaydedilebilir. Bu, hastalığın teşhis edilmesini kolaylaştırır.

Tedavi etkilerinin izlenmesi

İlaç tedavilerinin kalp ritmi üzerindeki etkilerini incelemenin gerekli olmasının birçok nedeni vardır. Atriyal fibrilasyonu olan hastaların günlük yaşamda kalp atış hızlarının izlenmesi yaygın bir nedendir. Holter EKG (24 saatlik EKG), bir kalp ritmi sorunu olmayan ancak EKG’de görünen “ST segmenti” olarak adlandırılan bir değişiklik olan sessiz iskemiyi (anjina pektoris) aramak için kullanılabilir.

EKG prosedürü

EKG nasıl çalışır?

Öncelikle üst bedeni serbest bırakmanız gerekir, bu sayede kadınlar sütyeni açık bırakabilir. Sonra kanepeye uzanırsın.
Elektrot ile cilt arasında iyi bir elektrik teması sağlamak için bazı erkeklerin tıraş olması gerekebilir.
10 yapışkan elektrot üst vücudunuzun farklı bölgelerine uygulanır.

Ölçülen kalp akımları elektrotlar aracılığıyla EKG cihazına iletilir. Kalp ritmi (kalbin ne kadar düzenli attığı) ve kalp hızı (kalbin ne sıklıkta attığı) ölçülür.

Bize yazın

Herhangi bir sorunuz var mı?

Bize yazın

Herhangi bir sorunuz var mı?

X